برای بستن ESC را فشار دهید

152 3

ماجرای استارتاپ تیکادو – از ایده‌ی اولیه تا عزیمت به تهران

در این سری پست‌ها، در مورد تیکادو و وقایع آن می‌نویسم. تأکید می‌کنم که موارد مکتوب شده برداشت من از آنچه که گذشته بر اساس مستندات و خاطراتم است و برای اینکه نابود نشود و تجربیاتی که کسب کردم منتقل شود می‌نویسم.