برای بستن ESC را فشار دهید

78 0

امریه سربازی دانش بنیان – قسمت چهارم، دوره خدمت در شرکت

بعد از اینکه برگشتم توی شرکت ساعت کاریم چطور باید باشه؟ میتونم موهام رو بلند کنم؟ باید با لباس نظامی و پوتین برم سر کار؟ خدمتم چند ماهه است؟ چطور کارم بررسی میشه؟ محدودیت ها و شرایطش به چه شکله؟

48 0

امریه سربازی دانش بنیان – قسمت اول، پیش نیازها

من علیرضا پیر هستم، هم بنیانگذار استارتاپ نورولند و مدیرعامل شرکت دانش بنیان آمولای

در این سری نوشته‌ها به شکل مختصر و مفید در مورد امریه دانش بنیان سربازی، اینکه چطوری براش اقدام کنید و… صحبت میکنم.